Met Palindroom kijken we het liefst vooruit, maar onze rebranding vormt een goede reden om ook eens achterom te kijken. Welk parcours heeft Palindroom op 12 jaar tijd afgelegd? Een samenvatting in 21 mijlpalen.

2010

 • Oprichting bvba Redactiebureau Palindroom en opstart architectura.be

2013

 • Opstart Franstalig luik Architectura
 • Uitgave van Archi-expert, gezelschapsspel over architectuur i.s.m. Eternit en NAV

2014

 • Winnaar best B2B-event voor organisatie van Belgische filmpremière The Competition

2015

 • Eervolle vermelding Business Mobility Awards

2016

 • Publicatie boek Volop bOb over bOb Van Reeth door Filip Canfyn met aansluitend enkele events

2017

 • Publicatie “Materiaalkeuze architecten”, sluitstuk van grootscheeps onderzoek naar manier waarop architecten te werk gaan bij keuze van materialen communicatiestrategie van architecten

2017

 • Opstart project BIMtonic (website, boek en event rond BIM)

2018

 • Palindroom is initiatiefnemer en mede-organisator van de nationale Thuiswerkdag

2019

 • Palindroom organiseert voor het eerst de Belgian Building Awards in samenwerking met FISA (Batibouw)
 • Opstart Circubuild: ons project rond circulair bouwen in de vorm van een boek en een website
 • Publicatie boek Eren & Citeren van Filip Canfyn met aansluitend enkele events
 • Lancering van manifest Belgian Architects Declare waarin architecten zich engageren om zich in te spannen voor minder ruimtegebruik, minder CO²-uitstoot en meer biodiversiteit. Ondertekend door 399 Belgische architectenbureaus
 • Video- en reportagereeks rond Ruimtelijk Rendement in opdracht van Vlaamse overheid, departement Omgeving i.s.m. NAV

2020

 • Palindroom wint de Rebel mobility Challenge voor zijn idee van het label voor de Thuiswerkgever
 • Opstart project Circubuild (website, boek en event rond circulair bouwen)
 • Publicatie van whitebook rond communicatie van en naar architecten op basis van grootscheepse enquête bij architecten
 • Palindroom behaalt het Charter Duurzaam Ondernemen van VOKA voor zijn MVO-inspanningen
 • Lancering eerste podcast Architectura (intussen 26 afleveringen, in het totaal goed voor meer dan 10.000 luisteraars)

2021

 • Organisatie van eerste webinar rond communicatie van en naar architecten
 • Opstart project Circubestek, platform circulaire bestekteksten i.s.m. VIBE en Blieberg

2022

 • Rebranding Palindroom-Architectura-Circubuild