Nieuws

Voka Charter Duurzaam Ondernemen voor Palindroom

20/11/2020

Redactiebureau Palindroom mag zich de trotse eigenaar noemen van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Werkgeversorganisatie Voka reikte de voorbije zomer op Corda Campus in Hasselt charters uit aan 13 Limburgse bedrijven, waaronder Palindroom.

“Concreet houdt het charter in dat we een actieplan uitwerkten om onze onderneming nog duurzamer te maken, een plan dat positief beoordeeld werd door een team van onafhankelijke deskundigen”, vertelt Rik Neven, zaakvoerder van Palindroom. “We zijn zeer verheugd dat we de voorbije zomer het charter in ontvangst mochten nemen.”

Niet alleen de overheid en de consument, maar ook bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen om op ecologisch en energetisch vlak het roer om te gooien. Voor Redactiebureau Palindroom vormt dat een essentieel onderdeel van zijn bedrijfsfilosofie. Zo maken onze medewerkers zoveel mogelijk verplaatsingen met de fiets en het openbaar vervoer en besteden we uitgebreid aandacht aan duurzaam bouwen op architectura.be.

Een duurzame transitie tot stand brengen kan alleen door samenwerking. Vandaar dat Palindroom lid is van The ShiftEnergy Saving Pioneers en ook geregeld samenwerkt met andere organisaties die inzetten op duurzaamheid waaronder VIBEPixii en Bond Beter Leefmilieu.

Zaakvoerder Rik Neven volgde in 2019 eveneens een postgraduaat ‘Biogebaseerde en circulaire economie’ aan de UHasselt en in het kader van een projectopdracht gebeurde de verbouwing van het kantoor van Palindroom in de Lazarijstraat in Hasselt volgens de principes van circulair bouwen. Verder lanceerde Palindroom ook circubuild.be, een nieuw totaalproject rond circulair bouwen, en werd er medewerking verleend aan verschillende duurzame initiatieven.

In 2018 lanceerde Palindroom bovendien de allereerste Thuiswerkdag, een campagne om zoveel mogelijk werkgevers en werknemers te overtuigen de wagen aan de kant te laten staan. En sinds 2019 verzorgt Palindroom redactiewerk voor Ecotips, een magazine over trends in duurzaam ondernemen.

Voka Charter Duurzaam Ondernemen voor Palindroom